• Even voorstellen Voor de meeste mensen zal de naam van de kaatsvereniging Berlikum al een bekende klank zijn. De meeste van u weten natuurlijk ...
  • Het bestuur bestaat uit: Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door voorzitter Jelle Eijzenga, penningmeester Jelmer Siegersma en de secretaris ...
  • Het lidmaatschap van de kaatsvereniging Berlikum loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen dienen dan ook voor 1 januari doorgegeven te worden, ...